Svet gombička
Individuálne terapie pre malých aj veľkých!

Vítajte na našej stránke


Terapeutický program Svet gombička pre deti s kombinovaným postihnutím ale aj pre dospelých ľudí, ktorý hľadajú podporné terapie pri riešení svojich chronických či akútnych bolestí a iných zdravotných problémov alebo potrebujú zrelaxovať telo a myseľ.

Vyskúšajte Kraniosakrálnu osteopatiu

 Je to veľmi jemná, neinvazívna, manipulačná technika, ktorá pracuje s konceptom
kraniosakrálneho systému, tak ako ho popísal Dr. J.E. Upledger a jeho predchodci.
Táto terapia je určená všetkým vekovým kategóriám, ošetrenie sa môže aplikovať na novorodencoch, senioroch, ale aj na ľuďoch umierajúcich, alebo ťažko zdravotne handicapovaných.

Princípom metódy je vyšetrenie mobility alebo aj pohyblivosti kraniosakrálneho systému, do ktorého zahŕňame lebku (kránium), intrakraniálny a spinálny membránový systém, mozgovomiechová tekutinu, celý chrbticový kanál, vrátane kosti krížovej (sakrum). Terapeut cvičeným hmatom testuje mobilitu jednotlivých častí kraniosakrálneho systému, ak diagnostikuje v systéme obmedzenia (reštrikcie) a patológie, ktoré bránia zdravým a prirodzeným funkciám organizmu, veľmi jemne systém koriguje. Všetky používané manipulácie nepresahujú tlak alebo ťah piatich gramov. Pre vašu predstavu je to váha asi desaťkoruny. Terapeut k nastoleniu harmónie využíva autoregulačné schopnosti organizmu. Tým je terapia veľmi bezpečná.

Pre koho je terapia vhodná a čo všetko sa prostredníctvom nej dá vyriešiť nájdete tu:

Doprajte deťom zaslúžený relax po cvičení pri kvalitnej masáži.

Po dohode je možné poskytnúť detičkám 30min masáž, ktorá je veľmi prospešná po absolvovanej fyzioterapii. Veď všetci si zaslúžime kúsok uvoľnenia a relaxu :)

Tréning s Canisterapiou

Príďte s Vašimi ratolesťami na hodinu samostatnej canisterapie alebo canisterapie s fyzioterapeutom. V rámci samostatnej canisterapie sa využívajú prvky špeciálnej pedagogiky, montessori pedagogiky, snoezelen prvky, prvky z Handle konceptu a iné. V rámci možnosti Canisterapie s fyzioterapeutom dieťatko cvičí prostredníctvom psa ako motivátora, zakončenie terapie býva masážou od našich psov (terapia lízaním).

Viac o jednotlivých konceptoch sa dočítate tu: