Terapeutický víkend

Tento projekt bol organizovaný občianskym združením Dorotka, v rámci konceptu Svet gombička s finančnou podporou od nadácie EPH.