2%

S novým rokom prichádzajú aj nové vízie či sny o ďalšej činnosti Svetu gombička. Preto vás v krátkosti chceme poprosiť o venovanie vašich 2% z dane. Podporíte tým naše projekty pre detičky s hendikepom, budeme mať možnosť kúpiť nové, špeciálne pomôcky a veľa iného.

Názov organizácie:      Dorotka, o. z.

Sídlo:                              Osiková 3210/3, 010 07  Žilina

IČO:                                50613910

Bankové spojenie:       Fio banka a. s.

IBAN:                            SK9483300000002101335300

fb:                                  OZ Dorotka