Terapie v pohodlí domova

Tento projekt bol organizovaný občianskym združením Dorotka, v rámci konceptu Svet gombička s finančnou podporou od nadácie SPP - program OPORA.

Projektu sa zúčastnili dve detičky Marco a Anetka, ktorí sú našimi stálymi klientmi. Rodiny oboch detičiek prechádzali veľkou zmenou. Obidvom detičkám pribudli súrodenci. Maminky veľmi ocenili pomoc nadácie SPP v náročnom období. Boli "oslobodené" od neustáleho cestovania pretože terapie "chodili" za svojimi klientmi domov.

Samozrejme, ako každý veľký projekt, aj tento bol navrhnutý a koncipovaný na základe IPRO (individuálny plán rozvoja). S rodinkami sme si určili krátkodobé ale aj dlhodobé ciele a k nim presný harmonogram aktivít a terapií.

Na konci projektu náš čakalo vyhodnotenie. Anetka sa naučila rozlišovať 4 základné farby, spevnela v stoji, bola si istejšia vo vedenej chôdzi, zlepšila sa jej imunita a celkový záujem o okolitý svet. Marco za Anetkou moc nezaostával. Začal sa viac zaujímať o dianie okolo neho, viac si vyžaduje pozornosť a spevnelo mu celé telíčko pravidelným cvičením a masážami. A samozrejme aj u Marca sa posilnila imunita.

Určite nebudeme preháňať a písať, že sa splnili všetky zadané ciele... to sa teda nepodarilo. Ale podarilo sa nám spoločne toho dosiahnuť hodne. Určite budeme spolupracovať s rodinkami aj naďalej :)

Projekt bol realizovaný v termínoch 6/2019 - 11/2019.