Fyzioterapia

Každé dieťa je jedinečné a preto dbáme na to, aby malo každé dieťa individuálny prístup. Pri rehabilitácii je dôležité vedieť, aký postup pre ktoré dieťa je ten správny. Záleží to na veku a diagnóze.

U nás v Svet gombička využívame rôzne fyzioterapeutické metodiky, hlavne prvky Bobath conceptu. Vytvárame deťom príjemné hravé prostredie, v ktorom nepociťujú stres a strach že musia cvičiť. V detskom veku je dôležitá hra, nakoľko je to jeho základný prvok. Dobre zaradená hra do terapie je dôležitá z hľadiska dlhodobej koncentrácie či spolupráce dieťaťa a aby hlavne dokázalo z vlastnej iniciatívy svoj motorický prejav maximalizovať .

V rámci terapie sa snažíme o čo najväčšiu aktívnosť, individuálnosť v závislosti od veku a schopností daného dieťaťa .

Pri terapii sú využívané rôzne pomôcky ako sú nestabilné plochy, lopty, stimulačné pomôcky, s pomocou ktorých dieťa spoznáva nové funkčné situácie, získava novú senzomotorickú skúsenosť a tým aj možnosť psychomotorického vývoja.

U nás v Svet gombička využívame ako stimulačné pomôcky aj psíkov, ktorí zároveň slúžia ako motivácia pre dieťa.