Kraniosakrálna osteopatia

Kraniosakrálna osteopatia je veľmi jemná, neinvazívna, manipulačná technika, ktorá pracuje s konceptom kraniosakrálneho systému, tak ako ho popísal Dr. J.E. Upledger a jeho predchodci. Táto terapia je určená všetkým vekovým kategóriám, ošetrenie sa môže aplikovať na novorodencoch, senioroch, ale aj na ľuďoch umierajúcich, alebo ťažko zdravotne handicapovaných.

Princípom metódy je vyšetrenie mobility alebo aj pohyblivosti kraniosakrálneho systému, do ktorého zahŕňame lebku (kránium), intrakraniálny a spinálny membránový systém, mozgovomiechová tekutinu, celý chrbticový kanál, vrátane kosti krížovej (sakrum). Terapeut cvičeným hmatom testuje mobilitu jednotlivých častí kraniosakrálneho systému, ak diagnostikuje v systéme obmedzenia (reštrikcie) a patológie, ktoré bránia zdravým a prirodzeným funkciám organizmu, veľmi jemne systém koriguje. Všetky používané manipulácie nepresahujú tlak alebo ťah piatich gramov. Pre vašu predstavu je to váha asi desaťkoruny. Terapeut k nastoleniu harmónie využíva autoregulačné schopnosti organizmu. Tým je terapia veľmi bezpečná.

Táto terapia Vám môže hlavne pomôcť:
- problémy s pohybovým ústrojenstvom
- bolesti chrbtice a kĺbov, chronické bolesti končatín, svalov
- degeneratívne zmeny chrbtice - skolióza, lordóza
- pri chronickej bolesti krížov alebo sedacieho nervu
- pri problémoch s dýchacími cestami, s alergiami, astmou, prínosovými dutinami
- pri bolestiach hlavy, migrénach
- na vyváženie pravej a ľavej mozgovej hemisféry
-pri problémoch v oblasti ušnej, očnej, nosnej
-pri škrípaní zubov, zubnej neuralgii, problémoch so sánkou a čeľustnými kĺbmi
- pokiaľ bol používaný strojček na zuby; aj po invazívnych alebo dlhotrvajúcich zubných zákrokoch
-pri škúlení, rôznych poruchách zraku
-pri tinituse (hučanie či zvonenie v ušiach); závrate a točenie hlavy, problémy s rovnováhou
-pri bolesti žalúdka alebo nedostatočnej funkcii vnútorných orgánov
-pri poruchách príjmu potravy
-na posilnenie imunitného systému a vitalizáciu organizmu.

Pri psychických a psychosomatických ochoreniach:

-pri dlhodobej únave, napätí či poruchách koncentrácie
-pri nespavosti, chronickej únave, depresiách, emocionálnych a mentálnych poruchách
-pri strese, pri neschopnosti skľudniť sa

Pri liečení tráum a post-traumatických stavov:

-následky nehôd a úrazov
-pooperačné ťažkosti
-emočné a telesné šoky
-pocity odcudzenia a úzkosti

Podpora v procese osobného rastu:

- prehlbuje vnímanie tela a sebauvedomenie
-prepája telo, myseľ a vnímanie vlastného priestoru
-harmonizuje nervový systém
-posilňuje organizmus a prispieva k celkovej stabilite.

Podpora u žien:

- zmiernenie predmenštruačného syndrómu
-menštruačné bolesti, kŕče, alebo migréna pred/počas menštruácie
-pri častom alebo dlhodobom zápale močových ciest
-podpora uzemnenia a ženskej energie v tele
-vynikajúce výsledky pri liečení nešpecifickej neplodnosti
-vhodná príprava na pôrod i popôrodná integrácia
-ošetrenie panvového dna po pôrode, alebo cisárskom reze
-rozpustenie pôrodných i prenatálnych tráum
-upevnenie vzťahu medzi matkou a dieťaťom

Podpora pre detí:

-ošetrenie hlavičky po pôrode
-podpora u detí narodených cisárskym rezom
-pri novorodeneckých kolikách
-pri zvýšenej agresivite či hyperaktivite detí
-pri nespavosti detí
-pri poruchách učenia, koncentrácie, dyslexii, ADD/ADHD
-podporná liečba pri vývinových poruchách
-pokiaľ bol fixný strojček na horných zuboch
-ako podporná rehabilitácia pri autizme (pomáha stabilizovať stav a zlepšuje výkyvy nálad a úzkosť spojenú so zvýšeným napätím v lebke)
-pri detskej mozgovej obrne.