O nás

Projekt Svet gombička predstavuje zoskupenie terapeutiek, ktoré sa s láskou a odbornou znalosťou starajú o vaše zdravie.

Riaditeľka projektu Svet gombička:

Ing. Patrícia Ambrózová

Patrícia Ambrózová je narodená v Ružomberku. Do mesta Žilina sa prisťahovala kvôli vysokoškolskému štúdiu na Žilinskej univerzite, kde sa stala absolventkou Strojníckej fakulty. V roku 2014 sa jej narodilo dievčatko menom Dorotka. Je to tiež inak obdarené dieťatko, s ktorým si jej rodičia prešli strastiplnú cestu. Mamička vníma svoje dieťa ako dar v akejkoľvek podobe. Tak to je aj v tomto prípade. Príchod Dorotky mal obom rodičom niečo dať. A veru aj dal. Rodičia získali iný pohľad na svet, začali sa tešiť z úplných maličkostí, prestali riešiť banálne "problémy" a tiež ukázala svojej maminke cestu, ktorou sa má uberať. A tým je pomôcť aj iným rodinkám s ťažším osudom. Ponúknuť pomocnú ruku, odborné rady či terapie.

V rámci svojho vzdelávania absolvovala niekoľko kurzov:

  • Handle koncept I a II,
  • kurzy kraniosakrálnej terapie (absolvované v Ostrave) vedené lektorom Radkom Neškrabalom,
  • canisterapeutický seminár

V rámci občianskeho združenia sa snaží hľadať finančnú pomoc na uskutočňovanie terapií pre rodiny a špeciálne školské zariadenia, ktoré si to finančne dovoliť nemôžu. A to je hlavnou myšlienkou projektu Svet gombička.

Barbora Milanová

je našou odborníčkou na psiu dušu. Pochádza zo Žiliny a má dve krásne deti Damiána a Alexandru. Od malička je veľkou milovníčkou zvierat všetkého druhu. Jej snom bolo vyštudovať vysokú školu Veterinárskeho lekárstva, lenže plány jej skrížila úloha maminky.

Svoju pozornosť orientovala na prácu so psami. Približne pred 14 rokmi sa začala aktívne venovať výcviku psa v športovej kynológii - vtedy jej prvého a tým bol americký staford. Neskôr si zaobstarala sučku argentínskej dogy, s ktorou sa venovala záchranárskej kynológii v organizácii K7 psovodi-záchranári SR. V roku 2016 začala pracovať v Physio canis, o. z. kde sa venovala výcviku canisterapeutických a asistenčných psov, viedla psiu škôlku a venovala sa tiež individuálnym canisterapiám pre deti so zdravotným znevýhodnením. Ďalšie vzdelanie a semináre, ktoré Barborka absolvovala:

- canisterapeutický seminár + certifikovaný pes canisterapeut 

- kurz Dornovej terapie a Breussovej masáže

- certifikát CANIS WORKSHOP - polohovanie, stimulácia a integrované cvičenie.

V roku 2017 si zaobstarala najlepšiu canisterapeutku s akou sme kedy mali česť. Je to fenka Belgického ovčiaka - Tervuerena s menom Whisper. Od šteniatka si ju Barborka cvičila a vychovávala v spoločnosti hendikepovaných ale aj zdravých detí. Jej príprava sučky Whisper na dôležitú úlohu psa - terapeuta bola skutočne podchytená a dokonalá od prvých dní. V máji 2019 zložili veľmi náročné skúšky Canisterapeutického tímu v Brne s nádherným hodnotením. Whisper je veľmi trpezlivý, jemný, citlivý ale zároveň aj hravý a temperamentný psík. Svojou úžasnou povahou sa dokáže prispôsobiť akejkoľvek situácii alebo akémukoľvek stavu či potrebám klienta.

Simona Slezáčková, dipl. f.

Naša fyzioterapeutka Simonka pochádza zo Žiliny. Navštevovala strednú zdravotnícku školu, kde študovala odbor masér. Po maturite išla študovať na pomaturitné štúdium diplomovaný fyzioterapeut, ktoré ukončila absolventskou skúškou a obhajobou absolventskej práce s názvom Využitie fyzioterapie pri liečbe plochej nohy u detí. Po ukončení štúdia sa zamestnala v Špeciálnej materskej škole a Špeciálnej základnej škole ako masér - fyzioterapeut kde pracuje s mentálne a viacnásobne postihnutými detičkami.

Následne absolvovala workshop s názvom Aktivita a participácia u detí so spasticitou pod vedením detskej fyzioterapeutky NDT BobathTutor PhDr. Miriam Pollitt. Zúčastnila sa na medzinárodnej konferencii v Kováčovej s názvom Rehabilitácia v pediatrii XIII. Potom absolvovala ďalší workshop Asymetria alebo hemi ? Ako na to ? tiež pod vedením NDT BobathTutor PhDr. Miriam Pollitt.

Simonka má jedinečný a veľmi príjemný prístup k deťom, čo sa teda netýka len fyzioterapie ale aj komunikácie a vzájomného rešpektu. Simonka aj naďalej pokračuje v dodatočnom vzdelávaní.

Bc. Andrea Backová

Naša mladá fyzioterapeutka Aďka pochádzajúca z Kysúc. Navštevovala Univerzitu sv. Cyrila a Metoda v Trnave a stala sa absolventkou Inštitútu fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie v Piešťanoch, so zameraním na posúdenie funkčnosti pohybového systému a stanovenie fyzioterapeutického plánu, kde v roku 2017 úspešne ukončila bakalársky študijný program a odbor fyzioterapia záverečnou štátnou skúškou a obhajobou bakalárskej práce s názvom Hippoterapia v pediatrii (celá výskumná časť je publikovaná vo vedeckom recenzovanom časopise Zdravotnícke Listy, ročník 6, číslo 2, 2018).
Počas štúdia absolvovala kurz Bankovania - suchá vákuová masáž v Masérskej škole Remas Piešťany, rôzne druhy masáží ako Mäkké techniky, Klasickú či Športovú masáž, Reflexnú masáž - dorzálnu a zostavu pre šiju a hlavu.
Neskôr sa zamestnala v Žiline ako fyzioterapeutka PHYSIO CANIS, o.z., kde pracovala s deťmi s viacnásobným postihnutím v rámci integrovanej canisterapie, kde získala Certifikát CANIS WORKSHOP - polohovanie, stimulácia a integrované cvičenie.
Následne absolvovala kurz Tejpovania, workshop Asymetria alebo hemi, pod vedením detskej fyzioterapeutky, NDT Bobath Tutor PhDr. Miriam Pollitt a zúčastnila sa aj seminára Bobathov koncept v hippoterapii pod vedením Mgr. Martiny Mihalikovej a predsedníčky SHA, Mgr. Alexandry Kafkovej. Aj naďalej sa Aďka plánuje aktívne rozvíjať v rôznych druhoch animoterapií a ich efektívnom využití vo fyzioterapii. Je veľmi citlivým a vnímavým fyzioterapeutom, má krásny vzťah k deťom plný nehy a vzájomného rešpektu. Do svojej práce vkladá kus citu a intuíciu. Verí, že aj inak obdarené  deti môžu dokázať veľké veci, len ich treba postrčiť tým správnym smerom.

Spoznajte náš tím

Vašim detičkám sa venuje mladí a dynamický kolektív, ktorý sa neustále vzdeláva aby sme deťom mohli poskytnúť tie najlepšie služby.

Ing. Patrícia Ambrózová

Riaditeľka projektu, canisterapeut, kraniosakrálny terapeut


Email: patriciaambrozova@gmail.com

Bc. Andrea Backová

Fyzioterapeut, masér

Barbora Milanová

Canisterapeut, výcvikár špecializovaných psov

Simona Slezáčková, dipl. f.

Fyzioterapeut, masér